Met dit Onmisbare Ingrediënt Schrijf je een Advocatenblog dat Mensen Raakt

Door Jan-Hein Strop

Ik weet ongeveer hoe advocaten over bloggen denken, namelijk zo: ik blog om mijn kennis te delen en daarmee trek ik nieuwe klanten aan. Geen gekke gedachte natuurlijk. Je kennis delen kan heel effectief zijn, mits je dat op een toegankelijke manier doet.

Vaak gaat het dan om actualiteiten, waarmee je laat zien dat je je vakgebied op de voet volgt. Bovendien vormt nieuws een gemakkelijke aanleiding voor een blog.

Keerzijde daarvan is dat dat ook voor anderen geldt. Dus als de Hoge Raad met een baanbrekende uitspraak over de ontslagvergoeding komt, dan schrijven al je concurrenten hetzelfde duidende stukje. Zie dan nog maar eens boven het maaiveld uit te steken. Toch begrijp ik dat je die artikelen schrijft, al is het om je eigen klanten goed te bedienen en de website actueel te houden. 

Maar wat ik niet goed begrijp is dat advocaten – een uitzondering daargelaten – er niet in slagen één cruciaal ingrediënt toe te voegen aan hun blogs. Het is een element dat een blog kan transformeren van een weinig memorabel uitlegstukje tot een krachtig vehikel dat nieuwe zaken oplevert.

Geef eens antwoord op deze vragen

Voordat ik zeg wat dat is, een voorbeeld van een blog over het verhogen van de huur van vrije sector-woningen. Als de huurder de huurverhoging weigert kan je als verhuurder een procedure starten. De auteur legt uit:

De rechter oordeelt in die procedure of het voorstel van de verhuurder redelijk was. Het is daarom belangrijk dat de verhoging van de huurprijs geen natte vingerwerk is, maar dat de verhoging goed is onderbouwd. […] Als de rechter het voorstel redelijk vindt, kan de huurder alsnog met het voorstel instemmen.’

Of neem deze over problemen bij het aanleggen van een dakterras:

Mocht de gemeente uw aanvraag afwijzen, dan kunt u daartegen binnen zes weken in bezwaar. De gemeente kijkt, in het licht van uw bezwaren, nogmaals naar de afwijzing en beslist vervolgens of het bezwaar al dan niet gegrond is. Mocht de gemeente het niet met u eens zijn, dan kunt u tegen de beslissing op bezwaar in beroep bij de rechtbank.’

De passages zeggen slechts dat je in een bepaalde situatie kan procederen – tamelijk obligate informatie. Als ik dat lees dan denk ik: prima dat ik naar de rechter kan, maar ik zit nog met veel vragen, zoals:

  • Wanneer heeft het zin om te procederen?  
  • Heb ik daarvoor een advocaat nodig?
  • Welke advocaat heb ik daarvoor nodig?

Maar antwoorden op deze vragen vind ik zelden terug in blogs (ik heb er vele honderden geredigeerd). En dat beschouw ik als een enorm gemis. Het cruciale element waarmee je dit soort vragen adresseert is: ervaring

Drie vliegen in één klap

Een ervaren advocaat huurrecht kan (op hoofdlijnen) uitleggen welke overwegingen maken dat een voorstel tot huurverhoging ‘redelijk’ is; hoe de rechter meestal oordeelt over dat criterium; in welke gevallen je een kans maakt; in welke gevallen je beter je verlies kan nemen. Een ervaren advocaat bestuursrecht legt uit wanneer het besluit van de Gemeente om het dakterras te weigeren zich (in beginsel) vat voor een succesvol bezwaar of beroep. En wanneer je beter een stoeltje op de stoep neer kan zetten.   

Zulke advocaten kunnen dat toelichten op basis van eigen ervaring, en dat laten doorklinken in de tekst:

  • De meeste huurders die we bijstaan adviseren we te procederen in geval van X en Y, want wij hebben gemerkt dat…’ 
  • Zo maakten we laatst succesvol bezwaar tegen het afwijzen van een vergunning op grond van X.’ 
  • Huurders die we bijstaan vragen ons vaak X, wij antwoorden dan meestal Y.’

Hiermee sla je drie vliegen in één klap. Door het lezen van het blog kom ik dichter bij de beslissing de telefoon op te pakken. Ik raak er immers van overtuigd dat een procedure een mogelijke oplossing is voor mij, terwijl ik daarvoor nog geen idee had of het wel zin heeft.  Ten tweede begrijp ik dat ik een advocaat nodig heb met specifieke ervaring op dit terrein, omdat ik inzie dat ervaring een vereiste is. Tot slot raak ik ervan overtuigd dat de auteur niet alleen de wet kan oplepelen, maar over deze specifieke ervaring beschikt. Het ‘bewijs’ is geleverd, zonder dat het borstklopperig overkomt. Sterker nog, jouw ervaring draagt inhoudelijk bij aan de kwaliteit van het artikel.

Wat zou je klanten adviseren na deze uitspraak?    

Voor blogs over gerechtelijke uitspraken geldt hetzelfde. Ik lees dat en denk: heldere analyse, maar heeft die advocaat ook ervaring met deze zaken? Het is een kleine moeite om er iets persoonlijks aan toe te voegen, vertel ik altijd tijdens blogtraining. Vind jij de richting waarop het gaat goed? Welk effect heeft de uitspraak op jouw doelgroep op basis van jouw ervaring? Wat zou je klanten nu adviseren na deze uitspraak?   

Mijn betoog gaat overigens niet alleen op voor procesbijstand, maar ook voor talrijke andere diensten. Denk aan het aanvragen van een vergunning, onderhandelen over de beëindiging van een conflict of een echtscheiding. 

Personal branding

Vanwege mijn verbazing over de veelvoorkomende omissie, vraag ik er vaak naar als ik een blog nabespreek met de auteur. Rode draad is dat veel advocaten van nature terughoudend zijn omdat geheimhouding er diep is ingehamerd. Maar dat hoeft je er niet van te weerhouden om persoonlijker te worden. Ook zonder vertrouwelijke informatie prijs te geven kun je vertellen over de wijze waarop je klanten helpt, want juist dat is onderscheidend – wetskennis is een commodity. Pas met jouw eigen bijzondere kijk is je blog effectieve personal branding.

Kortom, kennis delen is een leuke slogan, maar wat is kennis? ‘Ervaring is de enige bron van kennis’, zei Albert Einstein. So true.        

Op naar kennis delen 2.0: vertel wat je doet!

➤ Leer ook schrijvend leuke zaken en interessante klanten aan te trekken. Volg vrijdag 1 november de Workshop Succesvol Juridisch Bloggen & Scoren in Google (4PO). Leer doelgroepgericht schrijven, de juiste zoekwoorden kiezen en ontvang concrete aanbevelingen ter verbetering van je blogs.

Over de auteur

Ik ben oprichter van LegalDutch, een vernieuwend marketingplatform voor advocaten. Met mijn ervaring als journalist (ex-FD) en juridische achtergrond help ik advocaten nieuwe klanten te bereiken met content marketing: effectief geschreven blogs die de doelgroep raken en scoren in Google. Ik geef workshops, breng advocaten in het nieuws en denk mee bij contentcreatie. Email: janhein@legaldutch.nl.